Architektúra a projekcia

Architektúra pozemných stavieb:

 • Individuálne riešenie založené na predpokladoch vyplývajúcich z daností okolia a požiadaviek klienta
 • Ponuka portfólia k nahliadnutiu pre uľahčenie rozhodovania
 • Hľadanie perfektného riešenia šitého na mieru
 • Usmernenie požiadaviek investora
 • Urbanistické štúdie a štúdie využiteľnosti územia

Vizualizácie stavieb:

 • Grafické 3D realistické zobrazenie riešených objektov pre lepšiu predstavivosť klienta
 • Možnosť dynamického prezerania objektu formou digitálneho pohybovania sa v priestore

Konzultačná a poradenská služba:

 • Individuálne riešenie problému klienta
 • Ponuka využitia našich rokmi nadobudnutých technických a architektonických znalostí
 • Poradenstvo v projekčnej ale aj realizačnej fáze výstavby
 • Sprostredkovanie cenového poradenstva v stavebníctve
 • Sprostredkovanie a spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov

Projekcia pozemných stavieb:

 • Zabezpečenie inžinierskej činnosti a pomoc pri vybavovaní všetkých potrebných povolení a vyjadrení
 • Zabezpečenie všetkých stupňov projektovej dokumentácie od štúdie až po projekt skutočného vyhotevenia stavby a pasportizáciu objektu
 • Zabezpečenie dokumentácie jednotlivých požadovaných profesií

Návrh interiérov:

 • Poradenstvo pri výbere dizajnového typu a výbere interiérového zariadenia
 • Návrh atypických, ale aj typizovaných interiérov
 • Dizajnový návrh atypických interiérových prvkov
 • Vizualizácie pre lepšie posúdenie klientom

Sprostredkovanie realizácie stavieb:

 • Ponuka spolupráce s overenými dodávateľmi stavebných prác
 • Spolupráca s klientom pri dozorovaní realizácie stavby ako investičný dozor