Výkon stavebného dozoru

Stavebný dozor:

  • Poskytnutie služieb občasného alebo stáleho stavebného dozoru
  • Sprostredkovanie služieb stavebného dozoru