Referencie

O kvalite a spokojnosti našich klientov môžu za nás hovoriť úspešne realizované projekty, stavby a dokumentácia spracovaná pre účely:

Filter:

Referencie 2015

 • Úprava futbalového ihriska s mobiliárom a oprava a doplnenie oplotenia, Kochanovce
 • Novostavba rodinného domu Fričovce
 • Rodinný dom - novostavba, Brežany
 • Tenisové kluby a kurty, Nábrežná Prešov
 • Novostavba rodinného domu, Ľubotice
 • Prestavba objektu Tarasa Ševčenka
 • Zavedenie činnosti cukrárenskej výroby, Košice
 • Novostavba rodinného domu, Veľký Šariš
 • Novostavba rodinného domu, Tichá dolina -Solivar
 • Novostavba garáže, Nižná Úvrať, Vyšné Opátske
 • Novostavba rodinného domu,Dulová Ves
 • Novostavba rodinného domu, Veľký Šariš
 • Obnova vnútorných priestorov, Spojená škola Lipany
 • Obnova a prestavba vnútorných priestorov ZŠ Pečovská Nová Ves
 • Zriadenie WC pre imobilných a rekonštrukcia WC pre žiakov ZUŠ SB
 • Projekt pre odstránenie stavby, Šidlovec
 • Konferenčné centrum, Námestie slobody, Sabinov
 • Rodinný dom - novostavba, Prešov
 • Garáž a skladové priestory, Župčany
 • Prístavba k špeciálnej základnej škole,Jarovnice
 • Novostavba rodinného domu,Dulová Ves-Čergov
 • Výstavba multifunkčného ihriska Ostrovany
 • Výstavba multifunkčného ihriska Ražňany
 • Rekreačný objekt - chata k.ú.:Drienic
 • Novostavba rodinného domu, Ľubotice
 • Optimalizácia priestorov v budove Slovenskej pošty - Trebišov

Referencie 2014

 • Novostavba rodinného domu, Dulová Ves-Čergov
 • Stavebné úpravy - zmena využitia, Ul. Sabinovská, Lipany
 • Výstavba multifunkčného ihriska, Kochanovce
 • Zmena prevádzky budovy, Švábska, Prešov
 • Prístavba prístrešku, Cirbusovej ul., Sabinov
 • Obnova spoločenského domu - Spišské Podhradie
 • Novostavba garažového prístrešku, Vydumanec
 • RESI Humenné, Nám. Sloboby č.55, Konsolidácia II
 • Prestavba bytového jadra, Volgogratská ul., Prešov
 • Obnova bytového domu, Mierová č.19, 21, Rožňava
 • Nadstavba bytového domu Janoušková č. 18,20, Prešov
 • Novostavba polyfunkčného domu, Pod Kalváriou, Prešov
 • Novostavba rodinného domu, Lada
 • Výstavba multifunkčného ihriska Pečovská Nová Ves
 • Stavebné úpravy - Materská škola Kendice
 • MSA N 6D Ľubotín
 • RESI Humenné, Nám. Sloboby č.55, Konsolidácia
 • Novostavba rodinného domu,Sabinov
 • Prestavba garáže, Sabinov
 • Novostavba radovej zástavby rodinných domov II, Ľubotice
 • Novostavba rodinného domu,Tichá dolina- Solivar
 • Novostavba rodinného domu, Prešov -Vydumanec
 • Rekonštrukcia budovy č.67 - nadstavba ZŠsMŠ-Lomnička
 • Novostavba rodinného domu, Fintice
 • Obnova a prestavba rodinného domu, Krížna ul., Prešov
 • Prestavba rodinného domu Ražňany
 • Prístavba k stavebnému objektu ERCAM, Sportová ul., Prešov
 • Novostavba rodinného domu, Kvačany
 • Novostavba rodinného domu, Kokošovce
 • Novostavba radovej zástavby rodinných domov, Ľubotice
 • Novostavba rodinného domu, Veľký Šariš - Kanaš
 • Stavebné úpravy DSS za účelom skvalitnenia služieb - DDS Kalinov
 • Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce
 • MSAN 7302 FD VAJKOVCE

Referencie 2013

 • Obnova bytového domu, Janoušková č.6,8,10, Prešov
 • Odstranenie stavby ZPS Ptrukša II
 • Novostavba rodinného domu, Košická Polianka
 • Obnova vchodových buniek Jurkovičová č.12-13, Prešov
 • Stavebné úpravy DSS za účelom skvalitnenia služieb - DDS Kalinov - doplnenie požiarneho schodiska
 • Obnova vchodových buniek Bajkálska č.14-20, Prešov
 • Zamurovanie zadných vstupov, Sibírska č.6-10 Prešov
 • Rozšírenie priestoru garáže a terasy, Pri hati, Prešov
 • Novostavba hospodárskych a rekreačných objektov, Kamenná ul., Prešov - Šalgovík
 • Rekonštrukcia a dostavba rekreačného objektu ,OBECKOV
 • Novostavba rodinného domu a garáže, Kochanovce nad Laborcom
 • Novostavba rodinného domu, Šarišská Trstená
 • Novostavba unifikovanej zástavby rodinnými domami, Fintice
 • Rekonštrukcia rodinného domu, Vyšná Šebastová
 • Novostavba rodinného domu, Petrovany
 • Stavebné úpravy v areály ES 110/22kV Košice - Západ
 • Oprava nájazdu pre vstup do skladu v areáli ES PO1
 • ALTÁNOK - Záhradnicka ul., Šaľa
 • Prístrešok nad odstavnou plochou Prešov/ Solivar
 • Novostavba hospodarského objektu, Bardejov - Hutka
 • Verejné Priestranstvo v obci Šarišská Poruba
 • Prestavba bytového jadra , Solivárska ul, Prešov
 • Novostavba rodinného domu,Ražňany
 • Výstavba multifinkčného ihriska, Čirč
 • Novostavba hospodárskeho objektu Smetanova, Prešov
 • Novostavba rodinného domu, Strážnická, Prešov
 • Prístavba a nadstavba rodinného domu a rekonštrukcia garáže, Bezručova, Prešov

Referencie 2012

 • PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PENZIÓN PANSKÝ DVOR, Uzovce
 • Výstavba multifunkčného ihriska, Základna škola a materská škola, Ľubotín
 • Novostavba rodinného domu , Nižná Šebastová
 • Projekt stavby - RESI Michalovce, Špitálská ulica
 • OBNOVA TERÉNNYCH SCHODOV NA CINTÓRIN, Hubošovce
 • ÚPRAVY SPEVNENÝCH PLÔCH S PRÍSTUPOM PRE IMOBILNÝCH, Základná umelecká škola Sabinov
 • PRESTAVBA BYTOVÉHO JADRA, Prostejovská ul., Prešov
 • OBNOVA BYTOVÉHO DOMU, ul.Exnárova 27-28
 • Novostavba rodinného domu , Bardejov - Hutka
 • Rekonštrukcia rodinného domu ,Kračunovce
 • Obnova bytového domu, ul. Hapákova, Ľubotice
 • Obnova a prestavba rodinného domu, Makarenková, Ľubotice
 • Obnova a prestavba rodinného domu, Jarková ul., Prešov
 • Novostavba rodinného domu, Ruská Nová Ves
 • Novostavba rodinného domu, Veľký Šariš
 • Novostavba rodinného domu, Malý Šariš
 • Obnova bytového domu, Šoltésovej 7-8, Prešov
 • Zberný dvor Giraltovce
 • Obnova výrobno - prevádzkovej budovy, Budovateľská ul., Prešov
 • Obnova a nadstavba rodinného domu, Šidlovecká - Prešov
 • Novostavba rodinného domu a garáže, Ticha dolina - Solivar

Referencie 2011

 • Obnova administratívnej budovy O.S.V.O - Prešov
 • Novostavba rekreačnej chaty a dvojgaráže - Červená voda
 • Telekom - 603.01.04-IRT Nižné Valice - Stavebné úpravy
 • Telekom - Y-10-015/603.01.04-IRT Nižná Kaloša - Stavebné úpravy
 • Oprava objektu Poddunajskej knižnice - Svidník
 • VSE-ES Stavebné úpravy v areály ES Lipany - Lipany
 • Hospodársky objekt - Domaša Tíšava
 • VSE-ES Stavebné úpravy v areály ES 110/22kV Bardejov, Prešov II, Stará Ľubovňa a Lopušná dolina
 • Novostavba rodinného domu - Hrabkov
 • VSE-ES Vstupná brána a bránička - Lipany
 • VSE-ES Vstupná brána a bránička - Lopušná Dolina, Prešov II, Stará Ľubovňa a Bardejov
 • Novostavba rodinného domu - Ruská Nová Ves
 • Novostavba rodinného domu - Gregorovce
 • Telekom - RESI rožňava, Čučmianská ulica - Zmena "a"
 • Garáž a spevnená plocha - Prešov
 • VSE-ES Stavebné úpravy v areáli ES Rožňava ES 110/22 kV - Rožňava
 • Novostavba rodinného domu - Kanaš
 • Novostavba rekreačnej chaty, Domaša - Valkov
 • Obnova domu meštianského, Starý jarok č.47 - Spišské Podhradie
 • Novostavba rodinného domu - Ruská Nová Ves
 • Telekom - Y-11-318/001.21 - Obnova interiéru - Košice
 • Telekom - TKB KE, Poľská 4 - Rekonštrukcia dvora - Košice
 • Telekom - Y-11-318/001.03 - Rozvádzač HR-T Stavebné úpravy - Laborecká ul.
 • Obnova strešnej krytiny, Základna a materská škola - Hubošovce

Referencie 2010

 • Obnova Súkromnej SOŠ - Prešov
 • Projekt stavby - RESI Michalovce, Špitálská ulica
 • Odvlhčenie soklovej časti a úprava spevnených plôch - Židovská obec Prešov
 • Projekt stavby - RESI rožňava, Čučmianská ulica
 • Nadstavba - Pekáreň pod Baštou - Sabinov
 • Garáž a odstavná plocha - Prešov
 • Telekom - Výmena VN rozvádzača - Bzenov
 • Telekom - Výmena VN rozvádzača - TS 334 Jarabinkova
 • Telekom - Demontáž kioskovej TS 1153
 • CSS Prešov- I/68 križovatka ulíc Sabinovská- Bajkálska- Jánošíkova - Prešov
 • Novostavba rodinného domu - Prešov
 • Novostavba rekreačnej chaty - Vinné/Michalovce

Referencie 2009

 • Rekonštrukcia podkrovia a prístavba rodinného domu - Verbovský - Hendrichovce
 • Rekonštrukcia cesty v obci Majerovce
 • Obnova a prestavba SPŠ Strojnícka - Prešov
 • Obnova a prestavba Obchodná akadémia - Sabinov
 • Novostavba rodinného domu - Opina - Prešov
 • Rekonštrukcia rodinného domu - Urban - Prešov
 • Obnova, prístavba a nadstavba SOŠ obchodu a služieb
 • Novostavba rodinného domu - Uhrín - Kokošovce
 • Viacúčelové ihrisko 33x18m - Obchodná akadémia - Prešov
 • Obnova Strednej umeleckej školy - Prešov
 • Podpivničenie rodinného domu Prešov
 • Obnova a prestavba Stredná odborná škola vo Svite
 • Prístavba budovy č.68 - MŠ Lomnička - Lomnička
 • Rekonštrukcia a modernizácia gymnázia - Lipany
 • Celodrevený rodinný dom - Kučík - Fričkovce
 • Stavebné úpravy DSS za účelom skvalitnenia služieb - Kalinov
 • Modernizácia a skvalitnenie edukačného procesu rekonštrukciou Gymnázia - Giraltovce
 • Obnova a nadstavba objektu DSS - Giraltovce
 • Novostavba bytového domu - Trnava pri Laborci
 • Obnova, nadstavba a prístavba pohostinstva - Trnava pri Laborci
 • Rekonštrukcia podkrovia DSS - Stropkov
 • Sklad pre záhradné náradie - Jenčíková - Prešov
 • Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice - Poprad
 • Úprava komunikácii - schody ul. Wolkerová Prešov
 • Knalizácia Šidlovec - sfunkčnenie - Prešov
 • VSE-ES Moldava, rekonštrukcia vlastnej spotreby - Moldava

Referencie 2008

 • Rekreačný objekt - Domaša Dobrá
 • Prestavba rodinného domu - Zachardala - Prešov
 • Projekt spevnenej plochy - Jazdecký areál - Prešov
 • Rekreačná chatka - Sabo - Domaša Tíšava
 • Obnova rodinného domu - Olejník - Veľký Šariš
 • Novostavba rodinného domu - Varholák - Vajkovce
 • Novostavba rodinného domu - Hronkin - Veľký Šariš
 • Novostavba rodinného domu - Kunca - Močarany
 • Novostavba rodinného domu - Opina - Prešov
 • Prístavba a nadstavba rodinného domu - Novacký - Gregorovce
 • Novostavba záhradného altánku - Lipták - Šidlovec Prešov
 • Novostavba celodreveného rekreačného objektu - Kleinová - Kežmarok
 • Montovaná ŽB prefabrikovaná garáž - Prešov
 • Prístavba budovy č.68 - MŠ Lomnička - prepojovací kŕčok
 • Prístavba budovy č.68 - MŠ Lomnička
 • Zameranie skutkového stavu ZŠ Myslava
 • Obnova sociálnych zariadení ZŠ Myslava
 • RESI - Východné Slovensko - Medzilaborce
 • RESI - Východné Slovensko - Bardejov
 • RESI - Východné Slovensko - Stará Ľubovňa
 • RESI - Východné Slovensko - Revúca
 • Prístavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty - Pličinský - Drienica
 • Obnova prevádzkovej budovy - Urban - Župčany
 • Nadstavba rodinného domu - Olejárová - Ľubovec
 • Obnova a prestavba Gymnázium Konštantínova - Prešov
 • RESI - Východné Slovensko - Gelnica
 • RESI - Východné Slovensko - Moldava nad Bodvou
 • Obnova Strednej zdravotníckej školy - Prešov
 • Objekt ustajnenia koní a starostlivosť o kone - Jazdecký areál - Prešov
 • Obnova Hotelovej akadémie v Prešove
 • Obnova obj. plynovej kotolne - DSS Giraltovce - Giraltovce

Referencie 2007

 • Obnova a nadstavba k domu - Sabol - Ruská Nová Ves
 • Zameranie a skreslenie skutkového stavu ubytovne - EURO Consulting - Bratislava
 • Novostavba celodrevenej chaty - Orlovský - Rožňava
 • Novostavba garáže - Vyšná Šebastová
 • Rekonštrukcia a dostavba Športovej haly jazdecký areál - Prešov
 • Obnova objektov - napájanie objektov - Slovak Telekom - Košice
 • Prestavba objektu Martinská teplárenská - ABB - Martin
 • Veľkoobchod LUNA - Župčany
 • Prístavba chaty - Zacharovský - Liptovský Mikuláš
 • Prístavba prístrešku pre motorové vozidlá - Olejníková - Kanaš
 • Novostavba drevenej lávky - obec Klenov
 • Revitalizácia časti obce Lučina
 • Obnova rekreačnej chaty - Škripko - Domaša Nová Kelča
 • Novostavba rodinného domu - Frimmer - Prešov

Referencie 2006

 • Novostavba polyfunkčného domu - Bodnár - Prešov
 • Obnova chaty - Mularčík - Starý Smokovec
 • Obnova a prestavba rodinného domu - Kriško - Fintice
 • Novostavba polyfunkčného domu - Jopová - Prešov
 • Novostavba Letnej terasy Jazdecký areál - Prešov
 • Rekonštrukcia fontány pri ZŠ Šmerálovej - Prešov
 • Celodrevený rodinný dom - Možišková - Suchá Dolina
 • Rekonštrukcia strechy SPŠ Strojnícka
 • Prestavba pôjdového priestoru na obytné podkrovie - EURO Consulting - Bratislava
 • Obnova záhradkárskej chatky - Dzivý

Referencie 2005

 • Obnova Hotelovej akadémie - Prešov
 • Obnova objektu SPŠ v Bardejove
 • SPŠ Strojnícka - Prešov
 • Obnova strednej zdravotníckej školy - Prešov
 • Obnova a nadstavba objektu - Podtatranská knižnica - Poprad
 • Obnova a nadstavba objektu - Podtatranské múzeum - Poprad
 • Obnova a nadstavba objektu - Stredná zdravotnícka škola - Prešov
 • Celodrevený rodinný dom - Petruš - Orkucany
 • Obnova miestnych infraštruktúr - Kamenica nad Cirochou
 • Novostavba celodreveného domu - OPALEX - Kokošovce
 • Novostavba rodinného domu - Lupták - Prešov
 • Rekreačný objekt - chata Marton - Drienica
 • Obnova školskej budovy Obchodná akadémia - Sabinov
 • Obnova a prístavba k domu č.39 - IRISH Pub - Prešov
 • Celodrevený rodinný dom - Priščák - Prešov
 • Úprava troch fontán pri ZŠ Prešov

Referencie 2004

 • Obnova domova sociálnych služieb - Kalinov
 • Analýza možností vypracovania projektovej dokumentácie pre obnovy miestnych komunikácií v obciach Kamenica nad Cirochou a Modrá nad Cirochou
 • Analýza možností získavania zákazky na rekonštrukcie kotolne a zariadenia v DSS Jabloň a DSS Dúbrava
 • Celodrevený rodinný dom - Knieznerová - Prešov
 • Rekonštrukcia prevádzky a fasády - Tinschmidt - Sabinov
 • Celodrevený rodinný dom - Turčanová - Prešov
 • Rekonštrukcia a prestavba interiéru Wettcafe - Prešov
 • Rádová zástavba troch domov - HOLZ Produkt - Ruská Nová Ves
 • Rekonštrukcia a prestavba interiéru pivničných priestorov - Jopová - Prešov
 • Rekonštrukcia celodrevenej chaty - Zahorjan - Stará Lesná
 • Rekreačné zariadenie Chmeľová - Alconex - Bardejov

Referencie 2003

 • Novostavba rodinného domu - Šechný - Prešov
 • Drevený rodinného domu a sklad náradia - Havadej - Prešov
 • Výroba a sklad brikiet - Ruská Nová Ves
 • Drevený objekt občerstvenia - Banská Bystrica
 • Plynová kotolňa Litmanová
 • Kanalizácia a ČOV v obci Litmanová

Referencie 2002

 • Rekonštrukcia podkrovia č.1 - SOU Dopravné - Prešov
 • Rekonštrukcia podkrovia č.2 - SOU Dopravné - Prešov
 • Rekonštrukcia a prestavba rodinného domu - Petra - Prešov

Referencie 2001

 • Novostavba rodinného domu - Babin - Prešov
 • Novostavba zrubového domu - Fogaš - Sigord rodinného domu
 • Novostavba rodinného domu - Gutis - Ruská Nová Ves

Referencie 2000

 • Novostavba rodinného domu - Gal - Fulianka
 • Rekonštrukcia a nadstavba rodinného domu- Sabo -Veľký Šariš

Referencie 1999

 • Novostavba garáže - Sabinov
 • Novostavba rodinného domu - Leško - Prešov
 • Bytový dom - Prešov
 • Novostavba garáže - Blichar - Prešov
 • Trhovisko - Sabinov