Projektový manažment

Management pre EUROFONDY:

  • Vypracovavávanie komplexných projektov pre žiadostí o NFP
  • Implementácia schválených žiadostí o NFP